Thành tích

Thành tích* TẬP THỂ:

- Danh hiệu "Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới"
- Huân chương lao động hạng nhất năm 2001
- Cờ thi đua của UBNDTP Hà Nội năm 2005, 2006, 2007, 2008; bằng khen của UBNDTP năm 2009;
- Cúp Thăng Long của UBND Thành phố Hà Nội 2007, 2008, 2009;
- 02 Bằng khen của UBNDTP 2007: đã có thành tích trong việc tổ chức thành công diễn đàn doanh nghiệp thủ đô các nước ASEAN
- Cúp vàng "Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam" 2009;
- Giải thưởng toàn quốc "Nhân ái Việt Nam" 2008;
- Cúp vàng vì sự phát triển của cộng đồng 2006;
- Đảng bộ được công nhận trong sạch vững mạnh hàng năm;
- Công đoàn Công ty được tặng cờ, bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam hàng năm;
- Đoàn thanh niên Công ty liên tục được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn TNCSHCM;
- Nhiều bằng khen, giấy khen khác…