CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH CROWN HÀ NỘI
Đơn vị thành viên

CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH CROWN HÀ NỘI

CÔNG TY  LIÊN DOANH  TNHH  CROWN  HÀ NỘI

CÔNG TY  LIÊN DOANH  TNHH  CROWN  HÀ NỘI

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Liên doanh TNHH CROWN Hà nội
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CROWN BEVERAGE CANS HANOI LIMITED;

1. Địa chỉ trụ sở:

Xã Quất động, 
Huyện Thường TínHà Nội.
Điện thoại: 0343852003

Fax: 0343852004

2. Nghành nghề sản xuất kinh doanh

Sản xuất bao bì (Lon nhôm 2 mảnh).

3. Tổng Giám đốc: Ngô Tiến Dũng