CTCP Đầu tư và Xây dựng Việt Hà
Đơn vị thành viên

CTCP Đầu tư và Xây dựng Việt Hà

CTCP Đầu tư và Xây dựng Việt Hà

1. Tên doanh nghiệp
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà
2. Lĩnh vực kinh doanh
- Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu chế xuất, khu công nghiệp và khu đô thị;

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở, văn phòng cho thuê, kho bãi và nhà xưởng sản xuất;

- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi và các công trình trong các ngành nghề kinh doanh khác;

- Xây dựng và kinh doanh các công trình điện nuớc;

- Sản xuất và kinh doanh nhà xưởng có kết cấu thép, các cấu kiện BTĐS;

- Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, các máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ cho thi công xây dựng, công nghiệp chế biến thực phẩm và giao thông vận tải;

- Thiết kế qui hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất đối với các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;

- Thiết kế kết cấu, cấp thoát nước: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;

- Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật và tư vấn tài chính)

- Đầu tư và xây dựng các công trình thuỷ điện vừa và nhỏ

- Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 35 KV;

- Kinh doanh, lắp đặt các đường dây, trạm và các thiết bị viễn thông;

- Thi công san lấp mặt bằng, xử lý nền móng công trình;

- Kinh doanh điện năng đến 35 KV
3. Trụ sở giao dịch
Xã Phú Diễn - huyện Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại : 024. 3764 1539; 024. 3764 6349

Fax: 024. 3834 1516
4. Website
viethabuilding.vn
5. Email
info@viethabuilding.vn
6. Đội ngũ lãnh đạo
Ông Vương Đỗ Hải - Chủ Tịch HĐQT ; Ông Võ Hồng Hà - Tổng Giám đốc
7. Số lượng CBCNV:
Bộ máy văn phòng công ty: 72 người;

Các xí nghiệp, đội trực thuộc: 50 người;
8. Thị trường chính:
Thi công xây lắp các công trình xây dựng cơ bản (đường giao thông, thủy lợi, công trình dân dụng và công nghiệp…) tại miền Bắc;
9. Các thông tin khác:
Công ty thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong lĩnh vực thi công các công trình xây dựng dân dụng, giao thông và thủy lợi. Giấy chứng nhận Hệ thống QLCL ISO 9001:2000 do tổ chức DAS Certification cấp ngày 15/08/2008.