CTCP Bia và Nước giải khát Việt Hà
Đơn vị thành viên

CTCP Bia và Nước giải khát Việt Hà

CTCP Bia và Nước giải khát Việt Hà

1. Tên Doanh nghiệp:
Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Việt Hà
2. Lĩnh vực kinh doanh
- Sản xuất kinh doanh bia, rượu và nước giải khát các loại;

- Kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất;

- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng;

- Cho thuê văn phòng và kho hàng.
3. Trụ sở:
Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
4. Email: info@viethabeer.vn
6. Đội ngũ lãnh đạo:
Ông Nguyễn Trọng Tuấn - Tổng Giám đốc
7. Số lượng CBCNV:
137
8. Thị trường chính:
Hà Nội, các tỉnh miền Bắc