Dự án
Dự án
Dự án Khu hỗn hợp nhà ở và thương mại Việt Hà -    Quy mô xây dựng: 400.000 m2; -    Địa điểm xây dựng: Xã Phú