Thông báo mời họp ĐHCĐ lần thứ nhất
Internal information

Thông báo mời họp ĐHCĐ lần thứ nhất

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT (CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ)  


1TBmoihop6a62d.jpg   

Attachments