CTCP Dược phẩm - Thiết bị y tế Hà Nội
Member companies

CTCP Dược phẩm - Thiết bị y tế Hà Nội

CTCP Dược phẩm - Thiết bị y tế Hà Nội

1. Tên doanh nghiệp
Công ty cổ phần Dược phẩm - Thiết bị y tế Hà Nội
2. Lĩnh vực kinh doanh
Sản xuất, phân phối các loại dược phẩm, dược liệu, thiết bị y tế
3. Trụ sở
Số 2 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.38255998

Fax: 04.38266029
4. Email
contact@hapharco.com.vn
5. Đội ngũ lãnh đạo
Bà Trần Thị Ánh Nguyệt: Tổng Giám đốc