CTCP Bia và Nước giải khát Việt Hà
Member companies

CTCP Bia và Nước giải khát Việt Hà

CTCP Bia và Nước giải khát Việt Hà

1. Tên Doanh nghiệp:
Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Việt Hà
2. Lĩnh vực kinh doanh
- Sản xuất kinh doanh bia, rượu và nước giải khát các loại;

- Kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất;

- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng;

- Cho thuê văn phòng và kho hàng.
3. Trụ sở:
Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
4. Email:
info@vhb.com.vn
5. Đội ngũ lãnh đạo:
Ông Vương Đỗ Hải - Tổng Giám đốc
6. Số lượng CBCNV:
137
7. Thị trường chính:
Hà Nội, các tỉnh miền Bắc