Thành lập năm 1966, SXKD theo chế độ tập trung bao cấp. Sản phẩm chủ yếu là các loại nước chấm
View more
Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Việt Hà là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con, với 16 đơn vị thành viên là các đơn vị trực thuộc, công ty cổ phần, công ty liên doanh, liên kết. Việt Hà luôn tự hào về một bề dày lịch sử được dánh dấu bằng những mốc phát triển vượt bậc
View more
Trước sự xuất hiện ồ ạt của những cái tên mới trên thị trường, các “đại thụ” ngành bia buộc phải có sự đầu tư quy mô hơn và tiến hành những cuộc
Bia không chỉ là đồ uống, mà còn là văn hóa. Uống bia không chỉ để giải tỏa cơn khát, mà còn là một nghệ thuật.
Thực hiện chủ trương của UBND Thành phố Hà Nội và đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, đầu năm 2009 Công
View more
Trước sự xuất hiện ồ ạt của những cái tên mới trên thị trường, các “đại thụ” ngành bia buộc phải có sự đầu tư quy mô hơn và tiến hành những cuộc
Bia không chỉ là đồ uống, mà còn là văn hóa. Uống bia không chỉ để giải tỏa cơn khát, mà còn là một nghệ thuật.
View more