Hướng đi mới giải quyết bài toán lao động của Công ty CP Giày Ngọc Hà
News

Hướng đi mới giải quyết bài toán lao động của Công ty CP Giày Ngọc Hà

     Trước tình hình thiếu hụt lao động trầm trọng trong các ngành sản xuất nói chung và ngành da giày nói riêng trên địa bàn Hà Nội, CTCP Giày Ngọc Hà cũng gặp khó khăn không nhỏ khi tổng số lao động của Công ty đã giảm từ 1.500 xuống 700 lao động, ảnh hướng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh.
                         Cty 3.3 xuong may.jpg

     Để tìm một hướng đi mới giải quyết được bài toán về lao động và hiệu quả, tháng 2/2010 Công ty đã quyết định đầu tư Nhà máy sản xuất giày tại Thị trấn Phù Yên – Huyện Phù Yên – Tỉnh Sơn La. Giai đoạn I Nhà máy đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ tháng 5/2010 với công suất 600.000 đôi mũ giày/năm, tạo công ăn việc làm cho gần 600 lao động. Bước sang giai đoạn II, bắt đầu từ tháng 01/2011 (dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2011), Nhà máy đã đầu tư mở rộng sản xuất, tăng công suất lên 1000.000 đôi mũ giày/năm, giải quyết việc làm cho 1000 lao động.
                          Cty 3.3 xuong giay.jpg

     Cho đến nay, Nhà máy đi vào hoạt động đã giải quyết công ăn việc làm cho 1600 lao động địa phương là người dân tộc thiểu số với thu nhập ổn định gấp 10 lần so với công việc nông nghiệp đơn thuần trước đây. Hướng đi mới này vừa giải quyết được bài toán lao động cho Công ty, vừa tạo thêm công ăn việc làm, giúp cho người lao động tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời góp phần không nhỏ vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh Sơn La.
TIN KHÁC