CTCP Dược phẩm Hà Nội
Member companies

CTCP Dược phẩm Hà Nội

CTCP Dược phẩm Hà Nội

1. Tên doanh nghiệp
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội
2. Lĩnh vực kinh doanh
Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc, mỹ phẩm, thiết bị y tế
3. Trụ sở
170 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04. 35116142

Fax: 04.38511280
4. Email
infor@hanoipharma.com.vn
5. Website
www.hanoipharma.com.vn
6. Đội ngũ lãnh đạo
Bà Phạm Thị Tuân - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc